Om prosjektet

Nye Tolvsrød Torg skal bli en levende møteplass for nærområdet. Eksisterende tilbud skal reorganiseres og utvides for å skape en nær og engasjerende landsby. Tolvsrød Torg skal tilby kommersielle nærfunksjoner, gode uterom og varierte boligtyper i trygge grønne rammer.

Illustrasjon Tolvsrød torg torgbygget

0Weeks0Days0Hours0Minutes0Seconds
Arealoversikt

Tomteareal: 14 000 m²
Boligareal: ca. 9 500 m²
Antall boliger: 90-120
Areal næring og tjenesteytende: 5-6 000 m²
Ca. antall leietakere næring/forretning: 20-25

Illustrasjon Tolvsrød torg inngang