Om prosjektet

Nye Tolvsrød torg skal bli en levende møteplass for nærområdet. Eksisterende tilbud skal reorganiseres og utvides for å skape en nær og engasjerende landsby. Tolvsrød torg skal tilby kommersielle nærfunksjoner, gode uterom og varierte boligtyper i trygge grønne rammer.

Illustrasjon Tolvsrød torg torgbygget
0Weeks0Days0Hours0Minutes0Seconds
Arealoversikt

Tomteareal: 15 500 m²
Boligareal BTA:  10 900 m²
Antall boliger: 98
Areal næring og tjenesteytende: 4 000 m²
Ca. antall leietakere næring/forretning: 20-25

Illustrasjon Tolvsrød torg inngang